เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:06:53 น. เข้าชม 157 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นอุบัติละแวกลุ่มน้ำแอมะซอน แว่นแคว้นบราซิลและแว่นแคว้นเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นนครเอื้อนว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ต้นไม้ร้องไห้ ตราบใดปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางทำเป็นนำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงเอิ้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในแว่นแคว้นประเทศอังกฤษและบ้านเมืองฮอลล์แลนด์อย่างเดียว เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่เก่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของเมืองบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเสียงเรียกว่า ยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการเลือกใช้จำพวกยาง เนื่องด้วยพืชผลน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเท่าใดนั้น จะขึ้นกับปัจจัย 3 อย่าง คือ พันธุ์ สภาพโอบล้อม และการปรับตัวของตระกูลเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะลงความเห็นใจว่าจะออกเสียงปลูกยางจำพวกใดนั้น ควรถือมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นประเภทที่ให้ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมและมีความพอเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพท.ของกสิกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการพินิจตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. วิเคราะห์ว่าพื้นที่ปลูก มีสภาพแวดล้อมใดที่ไม่พอเหมาะสม เป็นข้อแคบที่มีความรุนแรงมากน้อยพ่างใด สามารถเกลาได้หรือไม่ และส่งผลเปรียบเปรยต่อการให้ผลผลิตมากน้อยพางใด เช่น เป็นทำเลที่ตั้งที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดดุเดือดเลือดพล่าน ทำเลที่ตั้งที่มีลมแรง หรือตำแหน่งที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พิจารณารูปพรรณสัณฐานเป็นนิตย์ชนิดแต่ละตระกูลจากเอกสารคำชักจูงเหม็นยางอุดรธานีประเภทยางของสถาบันวิจัยยาง โดยเฉพาะประเภทที่ปวกเปียกต่อสภาพโอบที่เป็นข้อกำกัดแล้วคัดคัดเลือกตระกูลที่ทำได้ปลูกในพื้นที่นั้น ๆ ได้ 3. หลั่นที่ของชนิดที่ให้พืชผลสูงจากสิ่งพิมพ์คำชักจูงชนิดยาง แล้วคัดเลือกกลุ่มที่ให้พืชผลชั้นเลิศนัยว่าเป็นประเภทที่เหมาะสมเหตุด้วยปลูกในเขตดังอื้น วัตถุเหม็นยางอุดรธานีสภาพโอบที่นำมาใช้เป็นข้อดูในการคัดเลือกพันธุ์ยาง สภาพห้อมล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวนาชาวไร่รม และสภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่ตั้งปลูก ซึ่งการชาวนาชาวไร่รมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวโยงผลิตผลยางนั้น เป็นเหตุที่เชี่ยวชาญแต่งและผันแปรได้ ดังนั้นชาวนาจึงควรปฏิบัติการตามคำชักนำเพราะด้วยก่อผลเสร็จในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในทำเลที่ตั้งปลูกจัดเป็นสิ่งของขืนหรือสิ่งของที่ขัดสนช่องออกเสียง เกลาและเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่มีเงื้อมมือต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดออกเสียงกลุ่มยางจึงต้องนำเหตุนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์การออกเสียงจำพวกยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพทำเลที่ตั้ง ชนิดและสมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำให้ มีความพอเหมาะสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน กลุ่มยางบางพันธุ์ให้ผลผลิตได้ดีในดินที่มี ความอุดมปราศจากข้อเสียสูง แต่ตราบใดนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลเก็บเกี่ยว ลดลงหรือมีการแปรประเภทของกลุ่ม ในขณะที่บางประเภทการให้ผลเก็บเกี่ยวไม่ แปลงไปตามสภาพโอบมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ดีพร้อมมากน้อยเท่าใดและสังคายนาได้หรือไม่ ในกรณีที่ขจัดปัญหาไม่ได้ควรคัดเลือกตระกูลยาง ใดที่ควรสมกับตำแหน่งที่ตั้งปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพทำเลที่ตั้งที่มีลักษณะเป็นดินขี้งก มี การถ่ายเทน้ำเลว ควรลงคะแนนเสียงปลูกตระกูลยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางต้องการดินที่ไม่อายดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพื่อให้ให้ รากเก่งยึดเกาะได้ทำนองแน่นแฟ้น การปลูกยางในพท.ที่ไม่อายดินตื้น จะเป็นเหตุให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในเขตดังเอิ้น ควรจะคัดเลือกจำพวกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งสมดุล ขั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพพื้นที่เหมาะสมเพราะการปลูกยาง ระดับน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางพันธุ์ที่ชาวนาชาวไร่เชี่ยวชาญคัดเลือกปลูกได้ ความลาดชันของเขต จำพวกยางโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในตำแหน่งที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พท.เป็นควนเขา เนื่องด้วยจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มโยก เนื่องด้วยแตกกิ่ง และทรงพุ่มในระดับสูง ทำเอาต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางชนิดจึงไม่สมสม เพื่อปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชัน แต่มียางบางพันธุ์สมควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้ง ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละพท. ชนิดและความสาหัสในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสถานการณ์ ที่สมสมต่อการแพร่สะพัด ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาเล่าเรียนและวิเคราะห์ดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง ระบาดอยู่ในขั้นรุนแรงมากน้อยพ่างใด เพราะที่จะได้ตัดสินใจเลือกตั้งประเภทยางที่จัดการ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความดุเดือดเลือดพล่านของลม ลมเป็นเหตุสำคัญของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กิโลต่อมหุรดี (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี จัดว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยถ้วนทั่วแล้วในพื้นที่ปลูกยางของบ้านเมืองไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย เว้นทำเลที่ตั้งในบางบุรีของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางจ.ในภาคตะวันออกเฉียงนอกเหนือ เช่น พระสุเรนทร์ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสาหัสของลมในระดับปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนตระกูลยางปลูกในทำเลที่ตั้งจ.ต่าง ๆ ฝ่ายนี้ต้องพินิจพิเคราะห์เลือกกลุ่มที่จัดการลมได้ดี รูปพรรณสัณฐานนิจสินพันธ์ ลักษณะเสมอตระกูลที่จะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กับสภาพห้อมล้อม เพื่อกล่าวหาเหมาะสมใน การขีดเส้นจำพวกยางที่จะปลูกมีหลายชนิด เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลเก็บเกี่ยว การพินิจผลิตภัณฑ์ว่าดีมากน้อยพางใดจะสังเกตเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการแถมและลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ บอกคือ พืชผลในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตผลยางบางตระกูล อาจจะให้พืชผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลิตภัณฑ์สูงได้ ผลิตกรรมในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตกรรมได้ดี ถือได้ว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลชดเชยจากการปลูกยาง พืชผลในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะว่าไม่มีเครื่องขัดขวางจากฝน ควรจะเป็นตระกูลที่ผลิตผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามชาวไร่ควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน ด้วยเหตุว่าจะทำให้กระทบต่อการให้ผลิตภัณฑ์และการเติบโตโตขึ้นของต้นยางในระยะต่อมาผลผลิตเมื่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นตระกูลที่เติมให้พืชผลได้มากตราบใดมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการเติบใหญ่เจริญของต้นยาง ชนิดยางที่มีการพัฒนาเจริญเติบโตเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายสักว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ส่วนการเจริญเติบโตเจริญระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวข้องพันกับการให้ผลเก็บเกี่ยวแถมในระยะต่อมา ดังนั้นการโตขึ้นเจริญงอกงามจึงต้องวิเคราะห์ทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม ประเภทยางแต่ละตระกูลจะมีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกำหนดระยะปลูก โดยประเภทยางที่มีสัณฐานการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรธานีความหนาเปลือก ปกจัดเป็นส่วนที่ประธานของต้นยาง เพราะว่าเป็นที่อยู่ให้ผลิตกรรมต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความสมสมที่ควรสมทั้งกาบเดิม (เฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกไม้งอกใหม่ เหตุด้วยปกงอกใหม่ควรดูความเร็วในการงอกต่อเรือ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติพันธุ์ยางที่กาบบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละชนิดจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางพันธุ์จะแสดงความเสียหายดุเดือดเลือดพล่านจนไม่เชี่ยวชาญกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางตระกูลอาจจะไม่สาหัสมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความต้านทานโรค โรคที่สำคัญที่เกี่ยวข้องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรคัดเลือกพันธุ์ที่กำราบโรคที่กระจัดกระจายดุเดือดในตำแหน่งที่ตั้งปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม รูปพรรณทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เนื่องข้องสำคัญต่อการกำราบลม ตามปกติสัณฐานทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เท่ากัน จะไม่สมบูรณ์ต่อการกระโชกของลมที่ทำเอากิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในพื้นที่แคบ ในกรณีที่ปรารถนาปลูกยางในทำเลที่ตั้งที่ไม่สมสมบางอย่าง เช่นภูมิประเทศที่กล้าดินตื้น พื้นที่ที่มีลำดับขั้นน้ำใต้พิภพสูงและเขตลาดชัน จะต้องเลือกตั้งประเภทยางที่เก่งปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศที่ไม่พอเหมาะสมนี้ได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศฝ่ายนี้จะมีผลต่อการพัฒนาเจริญงอกงามและผลเก็บเกี่ยวโดยตรง 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อปริมาณต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ปรารถนาปลูกต้นชิดซึ่งมีปริมาณต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไม่มีผลต่อการ เติบใหญ่เจริญงอกงามและพืชผลมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกบ่ายเบี่ยงพันธุ์ยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่วงทีเปลือกนอกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางทรวดทรงพิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาเท่าเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายมูลเหตุ เช่น จำพวก ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบล้อมและสภาพดินที่ไม่ควรสม ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลใดมูลเหตุโดดๆหรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับจำพวกยางที่เป็นเปลือกนอกแห้งง่าย ชนิดยางที่ชักจูงให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการกสิกรรม ได้จัดทำคำพินิตตระกูลยางแก่ชาวไร่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข้อมูลจากผลงานวิจัยการสังคายนายพันธุ์ยาง เพราะด้วยพินิตชนิดยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา แต่เนื่องด้วยสมัยนี้ไม้ยางพารามีความสำคัญทำนองยิ่งต่อการคืบหน้าอุตสาหกรรมไม้ของแว่นแคว้น ทำเอาชาวนาได้รับผลชดเชยจากผลิตกรรมเนื้อไม้เพิ่มขึ้น ดังนั้นคำพินิตจำพวกยางปี 2546 สถาบันค้นคว้ายางจึงได้ผันแปรคำชักจูงจากเดิม โดยแบ่งชนิดยางชักชวนเป็น 3 แวดวง คือ จำพวกยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางสูง ชนิดยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง และชนิดยางที่ให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูง เพื่อให้ให้ชาวไร่เลือกตั้งชนิดได้ตามจุดประสงค์ของการปลูก ตระกูลยางที่แนะนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 พรรคตามจุดประสงค์ของการปลูก ดังนี้ พรรค 1 จำพวกยางผลิตผลน้ำยางสูง เป็นตระกูลที่ให้ผลิตผลน้ำยางสูงเป็นหลัก การคัดเลือกปลูกจำพวกยางในสังคมนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง กลุ่ม 2 ประเภทยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ทั้งพืชผลน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลผลิตน้ำยางสูงและมีการโตขึ้นเจริญเติบโตดี รูปพรรณต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดร พรรค 3 พันธุ์ยางผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเจริญดีมาก รูปร่างลำต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลิตภัณฑ์น้ำยางจะอยู่ในลำดับขั้นต่ำกว่ากลุ่มยางในแวดวงที่ 1 และ 2 ควรเพราะเป็นกลุ่มที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพราะด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร พันธุ์ยางในแต่ละสังคมที่ชักชวน จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายรอบคอบของข่าว ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี ชนิดยางชั้น 1 ชักชวนให้ปลูกโดยไม่กำกัดเนื้อที่ปลูก กลุ่มยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดลองและเรียนรู้ รูปพรรณต่าง ๆ ทำนองละเอียดยิบ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางชั้น 2 พินิตให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละกลุ่มควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการทำความเข้าใจประเภทบางชนิดแถมเติม ชาวนาชาวไร่ที่มีความพึงประสงค์จะออกเสียงปลูกตระกูลยางชั้นนี้ควรรับคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

จัดไฟแนนซ์รถยนต์ จำนำทะเบียน รีไฟแนนซ์ ผ่อนอยู่ก็ทำได้ เงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 29 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

ร้าน baggydoll จำหน่ายกระเป๋าก๊อปแบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์ แว่นตา เข็มขัด เข็มกลัด Accessorieแบรนด์เนม ทุกชนิด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 1 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

Join&Coin Online ให้สามารถขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

(ลงโฆษณาฟรี เชียงใหม่) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 6 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 102 ครั้ง

รับซื้อ ขาย เช่ารายวัน เช่ารายเดือน คอนโดเมืองทองธานี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ห้องพัก 22 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

ขายอุปกรณ์ม้วนกระดาษ ศิลปะการม้วนกระดาษ quilling tool ราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท ทำเป็นของขวัญก็สวย เป็นงานเสริมก็ราคางามhttp://quillingthailand.lnwshop.comhttps://www.facebook.com/CraftKraiseCraftKrar/

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 23 ก.ย. 2562

ราคา 45 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

ขายอุปกรณ์เจาะกระดาษ ตัวเจาะกระดาษกระดาษ punching toolhttp://diyeasylifes.lnwshop.comhttps://www.facebook.com/punchingbyck/

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 23 ก.ย. 2562

ราคา 99 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(ลงโฆษณาฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 51 ครั้ง

SECURITY AT ONE CO.,LTD. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอทวัน จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน โกดัง หมู่บ้านจัดสรร หน้างานก่อสร้าง ออฟฟิต อพาร์ทเม้น

(ลงโฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 4 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 80 ครั้ง

โรคตับจากภาวะไขมันพอกตับ คือภาวะที่มีไขมันอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา เซลล์ไขมันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับตับในระยะแรก แต่มีผู้ป่วยบางส่วน ที่ไขมันทำให้มีอาการตับอักเสบ จนในที่สุดก็จะเป็นตับแข็ง

(ลงโฆษณาฟรี ลำปาง) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 19 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 80 ครั้ง

ขายอุปกรณ์ม้วนกระดาษ ศิลปะการม้วนกระดาษ quilling tool ราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท ทำเป็นของขวัญก็สวย เป็นงานเสริมก็ราคางามhttp://quillingthailand.lnwshop.comhttps://www.facebook.com/CraftKraiseCraftKrar/

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 23 ก.ย. 2562

ราคา 45 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ :
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:06:53 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com