ถิ่นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมรีต | www.postsure.info 

ประกาศอัพเดท

ถิ่นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมรีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:15:30 น. เข้าชม 213 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจังหวัดภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นภาราเอ้ของหัวมณฑลฝ่ายทิศอุดรแบบเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายทิศเหนือ คือ พารากุมภวาปี พาราหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กม. มีแดนใกล้เคียง 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) ประเภทที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมบริบูรณ์ จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณดูแลกว้างขวางใหญ่เป็นยอดในรัฐ ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ เป็นหมดไปกลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศอุดรและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางซ่อมสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีวิทยาพบว่า เขตพท.ที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยอมในสังคมเรียนรู้ตำนานและโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่จ.อุดรธานี มีอารยธรรมความพัฒนาในขั้นสูง และอาจกระจายเสียงความพัฒนานี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆแบบยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความโตขึ้นที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นธานีอุดรธานีกำเนิดในตำนานตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฎทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นกระบวนไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์อติราชป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่พาราหนองบัวลำภูนี่เองคาดคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการรบพุ่ง พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยู่ห์ไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ แค่แต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดมณฑลหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส สัมพันธ์จากลูกฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอื้อนว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะสงวนเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งแควโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นภาราสูญสิ้นกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งเพียงผู้เดียวชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งน้ำโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมควรสม เพราะมีอู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองประจักษ์ประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งหายมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะว่าสาเหตุทางด้านความแน่นและการพาราระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม บุรี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการผันการดำเนินงานจากแบบแผนสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรบริหารงานราชการแผ่นดิน งดการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลือเนื้อๆธานีและอ.แต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือพางเมือง "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงรูปร่างของแกนกลางกลางการบริหารในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนธารณะหนองเข้าใจ สวนธารณะหนองตระหนัก อำเภอเมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีด้านในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูเท้า,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาท 1บัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยดูแลสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อ.ภาราอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอภาราอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอเมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอภาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวขาว(วัดภูบาท 1)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องสัญจรศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงชัด อ.ภารา ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานสักการะพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จัดละแวกวัดพระพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์พาราอุดรธานี อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนหลวงหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญพลุกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดบริเวณสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานภาระสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งจัดจำหน่ายผ้าพื้นภารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องเดินทางกับจ.ใกล้เคียงคู่[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานมิตรภาพ-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว มณฑลเพราะเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครจังหวัดอุดรธานีได้กระทำปรับปรุงหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวเนื่องในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยอาณาเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำสะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกเลี่ยงเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่กดตราของบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดภูมิประเทศเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปสระบัว เป็นสวนส่วนรวมเพราะใช้ออกพลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอภาราอุดรธานี ในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกต้นไม้แต่งเติมไว้อย่างอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์บ่อยจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-แควพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-น้ำเลย-แม่น้ำพอง-แควเหือง,อุดรธานี-แควสงคราม-น้ำปาว-แควห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-สายน้ำการทำศึก-ลำน้ำพุง-สายธารก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำลำธารธารที่ประธานของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สำคัญทั้งนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแวววาว ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติคนป่าและจำพวกพืชจัดแจงประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีคณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูพระบาทบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(โดยตลอดภูมิประเทศอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองอุดรธานี) ที่ท่องสัญจรล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สถานที่เอ้ทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาท 1 ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลรุดหน้าราม อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดทางสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมสถูปเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเรียนและท่องสัญจรเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอภาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ทนายคดีอาญา ทนายคดีแพ่ง ทนายคดีแรงงาน ทนายคดีผู้บริโภค ทนายคดีครอบครัว ทนายคดีละเมิด ทนายนนทบุรี ทนายบางใหญ่ ทนายบางเลน ฟ้องคดี ว่าความ ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม

(ลงโฆษณาฟรี นครพนม) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 127 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก มีของพร้อมส่ง

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 223 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 221 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก pvc, คอกกันเด็กราคาถูก, ไม่ใช้น๊อต ไม่ใช้กาว แข็งแรงทนทาน ไม่ล้มไม่โยก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 14 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 220 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก, ขายคอกกั้นเด็ก, คอกกั้นเด็กราคาถูก, คอกกั้นเด็ก pvc, ที่กั้นเด็ก, รั้วกั้นเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 201 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 201 ครั้ง

บ้านณาวารับปิดภาระหนี้ ปรึกษาได้ สนใจเข้าชม https://tanawat.wewyn.com/ หรือโทร 0952523573

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 30 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

SA GAME มีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมง โปรโมชั่น SAGAME 1688 VIP สมาชิกใหม่เครดิตฟรี +120 เปอร์เซ็นต์ สูงถึง 1,000 บาท

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 30 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

Movie2Mee ดูหนังใหม่ 2020, ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ฟรี HD ดูหนังไทย หนังมาสเตอร์ หนังต่างประเทศ iPhone iPad iOS Android

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - บันเทิง เพลง ดนตรีภาพยนตร์ 30 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

จำห่ายถ้วยรองน้ำยางพาราพร้อมอุปกรณ์

(ลงโฆษณาฟรี ขอนแก่น) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตร 14 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 239 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:15:30 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน